dilluns, 17 d’octubre de 2016

LECTURA RECOMANADA PEL DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES
José Ibn Alvar és un jove que aspira al premi que atorga el califat de Còrdova a l’estudiant més avantatjat. La seva superioritat en el càlcul i la comprensió́ matemàtica són evidents, però̀ el fill del comerciant més ric de la ciutat no accepta quedar en segon lloc, darrere d’un mossàrab (és a dir, un cristià̀ que viu a les terres dominades pels àrabs sense renunciar a la seva religió́). Aleshores, el seu pare acusa José de blasfèmia davant del cadi del califa, Ibn Rezi. El cadi sap que José és innocent i decideix enviar-lo –amb una carta de recomanació́– a l’abat de Santa Maria de Ripoll, a Catalunya, on podrà̀ seguir els estudis en els monestirs cristians.

La novel·la il·lustra un període històric molt interessant. La recreació́ de la vida d’un jove mossàrab ens permet d’atansar-nos als camins de la difusió́ de la cultura, els complexos centres de poder del segle X i la civilització́ que el califat de Còrdova va llegar a la humanitat. El llibre també́ presenta la situació́ dels comtats catalans que formaven la Marca Hispànica –frontera entre el territori dels francs i el dels àrabs. En aquest període històric es comencen a diferenciar les llengües evolucionades del llatí́, que donaran lloc a les diferents llengües romàniques.

La tolerància i supremacia del califat, en l’etapa d’Al-Hakam, el seu interès pel coneixement, l’equilibri de poder entre comtes i arquebisbes, la importància dels monestirs com a focus de poder i de cultura, poden ser punts d’atenció́ per motivar la investigació́ i el coneixement.


Cal destacar, al mateix temps, la poderosa presencia del fanatisme. Tant entre els àrabs com entre els cristians es poden trobar persones intolerants, obsessionades per uns dogmes i impermeables a qualsevol nou coneixement. El llibre ens mostra que els personatges oberts a la ciència, tolerants i generosos son els que fan progressar la humanitat.

La novel·la és un cant a la tolerància, la igualtat, la curiositat, el coneixement i l’amistat sense les barreres de la religió́ o la ideologia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada